• Facebook - White Circle

כל הזכויות שמורות לטל כספי - Office Time - שרותי משרד | 054-7325235

ברכת שנה פוריה ומוצלחת עם מיתוג העסק

₪45.00Price

ברכת שנה טובה בגודל 14.8 ס"מ * 10.5 ס"מ

 

לאחר ביצוע התשלום 

יופיע דף תודה על הזמנתך.

יש להשלים הפרטים הנדרשים ולהעלות קובץ לוגו באיכות טובה.

 

הברכה הממותגת תשלח אליך בשעות הקרובות ולא יותר מ-10 שעות מביצוע ההזמנה והעברת החומרים.